Hemlarm

Ett hemlarm kan placeras såväl i en mindre lägenhet som i en större villa. Det är inte bostadens storlek som är avgörande för om man behöver/bör skaffa hemlarm eller inte – det är den trygghet man får genom att ha ett larm som är det viktigaste. Här är några saker att tänka på innan man bestämmer sig för att köpa ett hemlarm.

Hur omfattande ska larmet vara?

Ett hemlarmsystem kan göras hur omfattande som helst. Med en tillräckligt avancerad centralenhet kan man koppla tiotals övervakningsenheter till systemet. Magnetkontakter för fönster och dörrar, rökdetektorer, rörelsedetektorer, övervakningskameror och sirener är exempel på enheter som kan kopplas till centralenheten. Vissa larmsystem kan även omfatta handsändare. Det är givetvis de egna preferenserna som avgör hur omfattande hemlarmet ska vara. Har man mycket värdefulla samlingar av konst, antikviteter och liknande kan man gott installera ett relativt omfattande larmsystem. Om det är den personliga tryggheten som är viktigast kanske det räcker med larmenheter som övervakar entrén, trädgården och fasaden (inklusive fönster och dörrar). Många missar trädgården men det sker ofta olyckor med gasolgrillar på sommaren. Bygger du nytt hus ska du prata med din hustillverkare för att se om de kan installera larmet innan du flyttar in.

Installera själv eller få larmet installerat?

Många hemlarm är mycket enkla att installera. En anledning till detta är att de flesta hemlarm är trådlösa. Med trådlösa larm behöver man inte dra en enda sladd, förutom att koppla in centralenheten i ett eluttag. Många larmsystem kommer också helt kompletta från leverantören. Det enda som krävs för att larmet ska aktiveras är ofta ett telefonsamtal och en synkronisering genom att man trycker på en knapp på centralenheten. Man kan givetvis också köpa larmsystem som man konfigurerar själv. Denna lösning kan vara lämplig om man vill koppla övervakningskameror till en monitor eller till en dator.

Anslutning till larmcentral eller inte?

Ett hemlarm har två syften. Dels ska larmet verka avskräckande bara genom att det finns till. En inbrottstjuv tänker sig nämligen för både en och två gånger innan han eller hon bryter sig in i ett hus som är larmat. Genom att sätta upp larmdekaler och -skyltar på fasaden och vid eventuell grind/entréstolpe kan man varna inbrottstjuvar. Dessutom omfattar många larmsystem för hemmabruk även en siren som avger en stark och ihållande ljudsignal om någon av systemets enheter skulle aktiveras. Det andra syftet med ett hemlarm är att rent faktiskt upplysa larmägaren eller en larmcentral om att larmet har gått på grund av ett fullbordat eller misslyckat inbrott. Genom en anslutning till en larmcentral går information direkt till larmcentralen när larmet aktiveras. Personalen på larmcentralen tar då beslut om lämplig insats utifrån den information som förmedlas. Man kan också välja att låta centralenheten ringa upp ett eller flera telefonnummer, över GSM-nätet eller det fasta telefonnätet, eller både och.

Vill man kunna styra larmet via mobiltelefonen?

En mycket fiffig funktion med många nyare hemlarm är att de kan styras med hjälp av en GSM-telefon. Många av de hemlarm som finns på marknaden i dag är så kallade GSM-larm. Dessa larm kan aktiveras och deaktiveras med hjälp av ett sms eller ett telefonsamtal. Vissa hemlarm har även speciella appar, i vilka man kan fjärrstyra larmet mer i detalj. Har man en övervakningskamera kopplat till larmet kan man till exempel se rörliga bilder i mobiltelefonen över GSM-nätet.